Pályázati felhívás

 

A Magyartanárok Egyesülete és a Krónika Nova Kiadó közös pályázatot ír ki magyartanárok számára

 

2006 őszén a Magyartanárok Egyesülete és a Krónika Nova Kiadó fennállása 10. évfordulóját ünnepli. Ennek alkalmából közösen írnak ki pályázatot magyartanárok részére. A pályázat célja, hogy minél több tanulmány szülessen az általános iskolában, a szakiskolában és a középiskolákban tanított vagy tanítható művek iskolai feldolgozásáról. A tanulmányok mellékletként tartalmazhatnak oktatási (segéd)anyagokat, óravázlatokat is.

 

Pályázati témák:

1.      Móra Ferenc Aranykoporsó című regényének tanítási lehetőségei az általános iskolában

2.      Babits Mihály lírájának tanítási lehetőségei a középiskolákban

3.      Egy mű, szerző vagy műcsoport tanítása a kortárs irodalomból

(E témában kortárs műveknek az 1970 után keletkezett alkotásokat tekintjük. Ez utóbbi témát ajánljuk mind az általános, mind a középiskolában, mind a szakiskolákban tanító kollégáknak. E témában gyermekirodalmi, ifjúsági és felnőtt művek egyaránt feldolgozhatóak.)

 

Pályadíjak:

1. díj = 100.000 Ft

2. díj = 80.000 Ft

3. díj = 60.000 Ft

További értékes különdíjak és könyvjutalmak.

Pályázni csak új, eddig meg nem jelent tanulmányokkal lehet. A díjazott és jutalomban részesített pályaműveket a Krónika Nova Kiadó Könyvtár és Katedra című könyvsorozatának 3. kötetében – a szokásos szerzői honorárium ellenében, a szerző rövid bemutatásával – megjelenteti. A könyvbeli megjelenéshez a pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy megszerkesszék, szükség esetén rövidítsék a tanulmányokat, esetleg átdolgozásukat javasolják.

 

Beküldési határidő: 2006. szeptember 10.

Eredményhirdetés: 2006 novemberében, az Egyesület konferenciáján

 

A pályázat jeligés. A tanulmányokat három példányban kérjük beküldeni a Magyartanárok Egyesülete postacímére: 1088 Budapest, Múzeum u. 7. Kérjük, hogy a pályázók egy leragasztott kis borítékban az alábbi adatokat adják meg:

        név

        munkahely

        iskolatípus

        lakcím

        telefonszám (otthoni és mobil)

        e-mail-cím

 

Budapest, 2006. március 16.

 

Magyartanárok Egyesülete                                        Krónika Nova Kiadó

 

 

ÉRTÉKELÉS

 

 

I. helyezett

KRISTÓF TÜNDE

(Veres Péter Gimnázium, Budapest)

KAF-fogások – fogások KAF-on

 

II. helyezett

LOJ ZSUZSANNA

(Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest)

 „Tanköltemények” (Varró Dániel)

 

III. helyezett

SZAKÁCSNÉ KÁLMÁN EMILIA

(Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium, Pécs)

A művészet-műalkotás motívumai Darvasi László A lojangi kutyavadászok című kötetének novelláiban

 

 

 

Dicséretben részesültek

 

NÉMETH MÁRIA

(Páterdombi Szakképző Iskola, Báthory István Keresk. és Vendégl. Isk., Zalaegerszeg)

Két kísérlet kortárs magyar írók középiskolai megismertetésére

 

HERMÁNYI GABRIELLA

(Veres Pálné Gimnázium, Budapest)

A posztmodern irodalom tanítása 12. osztályban – Parti Nagy Lajos

 

*

 

A díjakat és okleveleket a zsűri nevében Margócsy István és Fenyő D. György adta át a Magyartanárok Egyesülete konferenciáján

2006. december 9-én a Kossuth Klubban