Margócsy István tanulmányai a neten 
A mai magyar költészetrõl (az Alföld c. folyóiratban) 
http://www.vkdebrecen.c3.hu/alfold/2000/margocsy.html  
A Szigvárt címû 18. századi regényrõl (az Irodalomtörténeti Közleményekben) 
http://www.iti.mta.hu/~itk/1998-56/margocsy.htm  
Kazinczy és Verseghy (Verseghy Emlékkönyv) 
http://www.vfmk.hu/vfek/inm_5/inm_5_7.htm
Margócsy István: Petőfi Sándor 
Ajánlott olvasmány: Margócsy István: Petõfi Sándor
 
 
Szilágyi Márton honlapja (az Irodalmi Lapok c. internetes újságban) 
http://www.btk.elte.hu/irolap/matt/szma/szma.htm 
Szilágyi Márton a novella mûfajáról 
http://gizi.dote.hu/~hajnal/alf9802/szilagyi.html
 
Alkotói portrék a magyar irodalomból 
(Ady, Balassi, Arany János, József Attila, Petõfi) 
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/alkport.htm 
Veres András (és mások) a mai magyar irodalomtudományról 
http://gizi.dote.hu/~hajnal/alf9602/9602.html 
H. Nagy Péter: Az Ady-líra értelmezhetõségének ezredvégi horizontjai (Iskolakultúra, 1998/3) 
 http://tki.jpte.hu/iskolak/9803/9803-003.RTF
Veres András: Mûvek, pályák, nemzedékek - Másfélszáz év magyar irodalma (1780-1944)
 
 
 
Benkes Zsuzsa az Ikolakultúrában, 1997 (repertórium) 
http://tki.jpte.hu/iskolak/rep.htm 
Bibliográfia a magyar szövegtani szakirodalomról 
http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/alknyelv/nyf4.htm 
Petõfi S. János - Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek analitikus megközelítése... Iskolakultúra, 1998/3 
 http://tki.jpte.hu/iskolak/9803/9803-002.RTF 
 
 
Beney Zsuzsa 
ajánlott olvasmány:
Beney Zsuzsa: A gondolat metaforái
- Eszzék József Attlia költészetérõl
 
 
 
Fenyõ D. György 
ajánlott olvasmány
 
 
 

 
Angyalosi Gergely tanulmánya a novella mûfajáról (Alföld, 1998/2) 
http://gizi.dote.hu/~hajnal/alf9802/angyalos.html 

Schein Gábor Füst Milán-tanulmánya (Alföld, 1999/9) 
http://www.vkdebrecen.c3.hu/alfold/1999/9909.html 
 

 
Ajánlott olvasmány: Angyalosi Gergely: A költõ hét bordája
 
 
 
Nádasdy Ádámmal Mihancsik Zsófia beszélget - Beszélõ, 1998 június 
 http://www.c3.hu/scripta/beszelo/98/06/03mihan.htm
 
 
Dávidházi Péter publikációi 1992-1997 
 http://ff1.elte.hu/publikaciok/ANGL.html 
Dávidházi Péterrel beszélget Szirák Péter (Alföld, 1996/12.) 
 http://gizi.dote.hu/~hajnal/alf9612/davidhazi.html  
Dávidházi Péter tanulmánya: A nemzeti nagyelbeszélés újjászületése (Alföld, 1998/2.) 
http://gizi.dote.hu/~hajnal/alf9802/davidhaz.html