Győri János búcsúbeszéde Madocsai László tanár úr ravatalánál

 

Wagner Mária: Utolsó dolgozatom Madocsai tanár úrhoz