A múló század irodalma

(1999. november 13.)

Előadások

 

Lator László

Kell-e még a vers?

Poszler György

Egyedül az évszázadban?

Somlyó György

Gyerek a nagyok közt

Radnóti Sándor

A század irodalomszemléletének alakulása

Lányi András

A múló irodalom százada

A borongós novemberi délelőttön mintegy kilencven fős hallgatóság előtt tartották meg neves vendégeink előadásaikat.Lator László a század költői irányzatairól, divatairól, valamit a Rákosi- és a Kádár-rendszer irodalompolitikája okozta károkról beszélt. Poszler György személyes hangú előadásában politika- és mentalitástörténeti áttekintést adott a század általa megélt szakaszáról, az 1940-es évektôl kezdve, s nyomatékkal szólt az európai kultúra alapértékeinek sérülékenységérôl, reményeink elbizonytalanodásáról. Somlyó György Gyerek a nagyok közt címmel ifjúkorának élményeirôl beszélt, megidézve Kosztolányi, Karinthy, Somlyó Zoltán, Babits, Füst Milán, József Attila, Tersánszky Józsi Jenő, Berda József és mások alakját. Radnóti Sándor az irodalomról való gondolkodás fő tendenciáiról adott elfogultságoktól mentes, kiegyensúlyozott áttekintést. Végül Lányi András az irodalom századvégi-ezredvégi helyzetérôl beszélt, a tömegesedés hatásáról, a kultúra elbizonytalanodásáról. A konferencia házigazdája Tamás Ferenc volt.
 
A konferenciát követően tartottuk TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÜNKet. A megjelentek jóváhagyták a Választmány (írásban előre kiküldött) beszámolóját (előadó: Arató László), majd a pézügyi beszámolót (előadó: Földesné Hartmann Ibolya), megvitatták és megszavazták az alapszabály módosítását (előadó: Arató László). A Közgylés állásfoglalást adott ki a kerettantervi munkálatokkal kapcsolatban (előadó: Tamás Ferenc). (Állásfoglalásunk megjelent a Köznevelés 1999. december 10-i számában.) Határozat született arról, hogy Egyesületünk szakmai fórumot rendez az új dokumentumok megvitatására. Végül sor került a tisztújításra.
 

Előadóink:

Lator László

Lator László, mellette Somlyó György

 
 

Poszler György 

Poszler György

Somlyó György 

Somlyó György

 

Radnóti Sándor 

Radnóti Sándor

Lányi András 

Lányi András

Tamás Ferenc (a konferencia házigazdája) és Poszler György

A további képek előtt egy régi (középkori) konferenciánkon készült fölvétel.

Archív: az ME egy korábbi összejövetele

A hallgatóság

 
 

 

Zoltán Istvánné (középen), Feketéné Kovács Anikó

 Eörsiné Hajdú Marianna, Fenyő D. György, Madocsai László

A szünetben

 

Radnóti Sándor, Poszler György

 

Fenyő D. György

 

 Kóbor István, Honti Mária

 

Székelyné Nagy Zsuzsa

Tamás Ferenc, Schiller Mariann, Ozorai Judit, a háttérben Diószegi Endre

A közgyűlésen

Az alapszabály módosításának előterjesztése (Arató László)

 
 

 

Az állásfoglalás előterjesztője (Tamás Ferenc)

 

Jegyzőkönyvvezető (Gallai Zsófia)

 

Diószegi Endre, Baranyák Csaba

 

Ozorai Judit, Zoltán Istvánné (Ilona)

Baranyák Csaba, Beőthy Zsófia, Arató László

Kelemen Péter

 Horváth Beáta, Fekete Gabriella