A Hírharang letöltése rtf-ben

Hírharang archívum

HÍRHARANG

A MAGYARTANÁROK EGYESÜLETE HÍRLEVELE

I. évfolyam 1. szám                                                  2000. február

Kiadja a ME Választmánya

Szerkeszti: Tamás Ferenc

 

KRÓNIKA

·     Legutóbbi rendezvényünket 1999. november 13-án tartottuk a Kossuth Klubban. Délelőtt A MÚLÓ SZÁZAD IRODALMA címmel konferenciát rendeztünk. Lator László a század költői irányzatairól, divatairól, valamit a Rákosi- és a Kádár-rendszer irodalompolitikája okozta károkról beszélt. Poszler György személyes hangú előadásában politika- és mentalitástörténeti áttekintést adott a század általa megélt szakaszáról, az 1940-es évektől kezdve, s nyomatékkal szólt az európai kultúra alapértékeinek sérülékenységéről, reményeink elbizonytalanodásáról. Somlyó György Gyerek a nagyok közt címmel ifjúkorának élményeiről beszélt, megidézve Kosztolányi, Karinthy, Somlyó Zoltán, Babits, Füst Milán, József Attila, Tersánszky Józsi Jenő, Berda József és mások alakját. Radnóti Sándor az irodalomról való gondolkodás fő tendenciáiról adott elfogultságoktól mentes, kiegyensúlyozott áttekintést. Végül Lányi András az irodalom századvégi-ezredvégi helyzetéről beszélt, a tömegesedés hatásáról, a kultúra elbizonytalanodásáról. Az előadásokat mintegy száz fős hallgatóság kísérte figyelemmel. A konferencia házigazdája Tamás Ferenc volt.

·     A konferenciát követően tartottuk tisztújító közgyŰlésünket. A megjelentek jóváhagyták a Választmány (írásban előre kiküldött) beszámolóját (előadó: Arató László), majd a pézügyi beszámolót (előadó: Földesné Hartmann Ibolya), megvitatták és megszavazták az alapszabály módosítását (előadó: Arató László). A Közgyűlés állásfoglalást adott ki a kerettantervi munkálatokkal kapcsolatban (előadó: Tamás Ferenc). (Állásfoglalásunk megjelent a Köznevelés 1999. december 10-i számában.)

Határozat született arról, hogy Egyesületünk szakmai fórumot rendez az új dokumentumok megvitatására. Végül sor került a tisztújításra.

 

NAPTÁR

Az Egyesület ez évi programjai

·     Folytatódik az “Újrafelfedezés és közvetítés” című 120 órás akkreditált tanfolyamunk a Kossuth Klubban, minden második csütörtökön (13-18.30 h).

·     Tervünk, hogy vitafórumot rendezünk a készülõ kerettantervrõl. Rendezvényünk időpontját egyelőre nem tudjuk rögzíteni, hiszen a dokumentumok még nem jutottak el a tanárokhoz. Az Oktatási Minisztérium ígérete szerint az elkészült anyagot az interneten teszi közzé (http://www.om.hu). Ha ez megtörténik, akkor tudjuk kijelölni összejövetelünk időpontját. Tervezzük, hogy egy későbbi alkalommal a kerettanterv, a mintatantervek és a helyi tantervek viszonyáról is rendezünk tanácskozást.

·     “A kétszáz éves Vörösmarty” címmel egész napos konferenciát és továbbképzést tartunk április 1-jén 10 órától a budapesti Vörösmarty Gimnáziumban. Felkérésünket Balassa Péter, Bécsy Ágnes, Bíró Béla, Géczi János, Kállay Géza, Szilágyi Márton és Szörényi László fogadta el, néhány neves előadó válaszára még várunk. Délután több szekcióban műelemző szemináriumot tartunk, és megtekintjük a Vörösmarty Gimnázium drámatagozatos diákjainak Csongor és Tünde - előadását (tanáruk: Keresztury József). A szünetekben a Petőfi Irodalmi Múzeum Vörösmarty-emlékkiállítását szemlélhetjük meg.

·     “A megfigyelt nézés” címmel média és mozgókép-oktatási konferenciát tartunk május 6-án 10 órától az Örökmozgó Filmszínházban. Felkért előadók: Kovács András Bálint, Kamarás István, Vasák Benedek, Lányi András, Hartai László, Király Jenő, Réz András, Császi Lajos. Minden egyes előadás után az iskolai adaptálás átgondolását célzó megbeszélést tervezünk, melyet felkért tanár-hozzászóló indít el.

·     Idén is megrendezzük (immár harmadik alkalommal) a “Hogyan kezdjünk hozzá?” című módszertani továbbképzõ táborunkat, ezúttal Békéscsabán 2000. június 28-tól július 1-ig. Vendégünk lesz Kertész Imre író.

·     “Irodalomtanítás nálunk és más nemzeteknél” címmel konferenciát és képzést tervezünk október 7-én.

·     “Egy másik századforduló – 1900 novembere” címmel művelődéstörténeti konferenciát tervezünk november 18-án. A konferencia után tartjuk éves közgyűlésünket.

·     Folyamatban van Móricz-konferenciánk anyagának szerkesztése és sajtó alá rendezése.

 

INFORMÁCIÓK

·     A Közgyűlés az éves tagdíjat a korábbi 600 Ft-ról 1000 Ft-ra emelte.

·     Egyesületünk 2000. január 24-én megkapta a közhasznú társaság minősítést.

·     1999. októberétől Egyesületünk a világhálón is elérhető. Honlapunkról az érdeklődő áttekintést nyerhet az Egyesület eddigi tevékenységéről, megtalálja alapszabályunkat, alapító okiratunkat, állásfoglalásainkat, programjainkat. Képeket láthat a Magyartanárok Egyesülete életéről (így legutóbbi konferenciánkról is), továbbképzési programunkhoz kapcsolódó irodalmi és szakirodalmi ajánlást olvashat, hasznos web-helyek listájában böngészhet, üzeneteket küldhet és olvashat.

 

VÁLASZTMÁNY

A választmány a módosított alapszabály értelmében nem hét, hanem kilenc tagú: Arató László (az Egyesület elnöke), Földesné Hartmann Ibolya, Tamás Ferenc (alelnökök), Bakos Koppányné, Fekete Gabriella, Fenyő D. György, Gallai Zsófia, Schiller Mariann, Stribik Ferenc.

 

ÚJRAFELFEDEZÉS ÉS KÖZVETÍTÉS

A második félév programja

 

2000. február 10.

Petőfi tájlírája                                                (Margócsy István)

A János vitéz új nézőpontból                                   (Szilágyi Márton)

2000. február 24.

Mai nyelvi változások                                                (Pusztai Ferenc)

Hrabal Sörgyári capricciója - a regény és a film           (Arató László)

2000. március 9.

Az Ady-életmű megítélése                                           (Veres András)

Verses és prózai szövegek kreatív megközelítése        (Benkes Zsuzsa)

2000. március 23.

Az Isten metaforája József Attila költészetében            (Beney Zsuzsa)

A magyartanítás eszközei          (Fenyő D. György, Schiller Mariann)

2000. április 6.

Füst Milán költészetéről                                       (Angyalosi Gergely)

Weöres Sándor költészete a magyarórán                     (Tamás Ferenc)

2000. április 27.

Egyszerűsödési folyamatok a magyar fonológiában    (Nádasdy Ádám)

Az irodalmi szociográfia az 1930-as években         (Fenyő D. György)

2000. május 11.

Mikszáth Kálmán mai olvasata                              (Eisemann György)

Szociolingvisztika az iskolában                                    (Bartha Csilla)

2000. május 25.

Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet              (Dávidházi Péter)

Beckett: Godot-ra várva                                                (Géher István)

2000. június 8.

Egy téma - több tankönyv - és a tanóra                    (Schiller Mariann)

Esterházy Péter: Fuharosok                                         (Tamás Ferenc)

2000. június 15.

Értékelés és zárás

 

MAGYARTANÁROK EGYESÜLETE